Sologan

Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000:2009

Lợi ích chủ yếu của ISO 31000:2009
- Tăng xác xuất đạt mục tiêu đã đề ra.
- Nâng cao khả năng nhận biết Nguy Cơ và Cơ Hội.
- Nâng cao hiệu quả và hiệu suất hoạt động.
- Nâng cao lòng tin của cổ đông.
- Tăng cường thực hiện bảo vệ môi trường và hoạt động an toàn sức khỏe
- Tối thiểu hóa những tổn thất có thể xảy ra.
- Nâng cao một cách tổng thể hoạt động của doanh nghiệp.