Sologan

Clip: Có thể bơi với tay chân bị trói?

07/10/2014, 02:07:26 PM Clip: Có thể bơi với tay chân bị trói?

Khi tạo ra con người, Thượng đế lo họ sau này gặp nhiều hiểm nguy trong cuộc sống, ví như chết đuối, Ngài bèn cho họ nhiều thứ như trí khôn, hai lá phổi to làm phao, hai cánh tay và hai bàn chân nhanh nhẹn, to khoẻ làm mái chèo, rồi lại đặt hai lỗ mũi ở tít trên cao để nước khó lọt vào. Ngài còn lo xa rằng từng ấy là chưa đủ, nên đã bắt họ tập bơi trước trong bụng mẹ những hơn 9 tháng.

Có trí khôn và do được tôi luyện từ trước, con người làm được nhiều việc hơn những loài động vật khác, kể cả việc làm trí khôn của mình khôn hơn (hay đôi khi ngu hơn) cái trí khôn được Thượng đế ban tặng.
Bằng chứng là, có những người không cần sử dụng hai tay và hai chân như những mái chèo để phòng chống chết đuối. Nhưng cũng có nhiều người, có trí khôn, có đầy đủ những thứ được Thượng đế ban tặng lại chẳng biết làm gì với chúng. Cứ rơi xuống nước là hoảng loạn và chết. Hoá ra, họ đã để cho món quà tặng "Trí khôn" của Thượng đế bị thiu mất rồi.

 
Nguồn: Youtube
1 2 3 4 5 6 Tiếp