Sologan

Dạy bơi hiệu quả cho phụ nữ và trẻ em vùng lũ

21/11/2014, 10:32:54 AM Dạy bơi hiệu quả cho phụ nữ và trẻ em vùng lũ

Việc dạy bơi, học bơi là một phần trong kế hoạch phòng chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ của nhiều địa phương. Phần lớn nó được đưa vào chương trình phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên việc dạy bơi tại công đồng cũng cần được quan tâm có những nguyên tắc bắt buộc để đảm bảo an toàn cho người học, đặc biệt là cho phụ nữ và trẻ em…

Xem clip:

Theo Vtc14.vn
1 2 3 4 5 Tiếp Cuối