Sologan

Clip: Cách dạy con học bơi của người Mỹ

23/09/2014, 09:08:04 AM Clip: Cách dạy con học bơi của người Mỹ

Người Việt sợ con đuối nước, vì vậy mà nhiều em lớn học cấp 1, cấp 2 vẫn chưa biết bơi. Trong khi đó người Mỹ dạy bơi cho trẻ từ khi còn nhỏ.

Nguồn: Youtube
1 2 3 4 5 Tiếp Cuối