Sologan

Thời lượng và học phí


Mỗi học sinh được xuống bể không ít hơn 8 tiết học/tháng 

- Trong mỗi tiết học 45 phút, 30% thời lượng dùng để khởi động và học lý thuyết, 70% thời lượng còn lại là thực hành 

 

- Học phí cho năm học 2015: 23.000đ cho học sinh miền Bắc và Bắc trung bộ, 20.000đ cho học sinh miền Nam và Nam trung bộ