Sologan

Yếu tố thành công

Yếu tố tiên quyết cho thành công của việc dạy bơi cho học sinh PTCS và PTTH là Bể bơi phổ cập kích thước 12x25m và giáo trình dạy bơi hiện đại được thiết kế riêng cho lứa tuổi này; Quy trình quản lý tiên tiến, an toàn tuyệt đối- Sự ủng hộ của các ban ngành liên quan (các đơn vị phối hợp thực hiện) là yếu tố thành công của dự án
- Mỗi trường PTCS và PTTH  có 1 hồ bơi phổ cập (
hồ bơi dành cho trường PTCS và PTTH)
- Giáo trình cho cấp học PTCS và PTTH (
giáo trình dành cho cấp PTCS và PTTH)
- Quy trình quản lý tiên tiến (
quy trình)