Sologan

Mục tiêu

Phổ cập bơi lội, cụ thể học sinh phải thành thạo ba kiểu bơi: ếch, trườn sấp, bướm sau khi kết thúc cấp học- Rèn luyện thể lực, nâng cao thể trạng cho học sinh PTCS và PTTH

- Đào tạo kỹ năng cứu đuối