Sologan

Clip: Em bé 21 tháng tuổi bơi điêu luyện

05/09/2014, 08:34:22 AM Clip: Em bé 21 tháng tuổi bơi điêu luyện

Hãy nhìn em bé sau để thêm động lực học bơi nếu bạn đã lớn rồi mà luôn sợ nước nhé!

 
Nguồn: Youtube
1 2 3 Tiếp