Sologan

Cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn bơi phổ thông

31/10/2014, 10:49:17 AM Cấp giấy chứng nhận đạt  chuẩn bơi phổ thông

Phòng Giáo dục & Đào tạo, UBND Quận 7 TP Hồ Chí Minh vừa báo cáo kết quả thực hiện chương trình “Phổ cập bơi” cho học sinh lớp 3 của các trường tiểu học công lập trên địa bàn Quận 7.

Qua 03 đợt kiểm tra có sự giám sát chặt chẽ của đại diện Liên đoàn Thể thao Dưới nước Thành phố, Ban Tổ chức chương trình đã cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn “bơi phổ thông” (đứng nước được 15 giây và bơi hết cự ly 25m) cho 914/3180 học sinh lớp 3 của các trường Tiểu học công lập trên địa bàn quận -Tỷ lệ: 28,74%.

 

Qua đánh giá, chương trình “Phổ cập bơi” đã tạo được hiệu quả xã hội tích cực về phong trào chăm lo cho đối tượng học sinh trên địa bàn quận, góp phần nhắc nhở các gia đình phải quan tâm chăm lo cho con em trong việc phòng chống tai nạn đuối nước. Qua chương trình đã hình thành cho đa số các em học sinh một sân chơi mới, một thói quen vui chơi, sinh hoạt giải trí lành mạnh và bổ ích. Từ đó làm nền tảng phát triển phong trào bơi lội trên địa bàn, qua đó sẽ phát hiện thêm nhiều hạt nhân năng khiếu bơi lội của quận trong tương lai.

 

Đa số phụ huynh đều ủng hộ chương trình “Phổ cập bơi” vì đây là chương trình có mục đích – ý nghĩa thiết thực nhằm phòng chống và hạn chế nạn đuối nước cho các em. Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận không nhỏ còn thờ ơ, chưa thấy được mục đích - ý nghĩa và giá trị thiết thực của chương trình.

 

Năm đầu tiên tổ chức chương trình nên quá trình tổ chức thực hiện, phối hợp giữa các đơn vị chưa thực sự tốt; tỷ lệ học sinh lớp 3 được cấp giấy chứng nhận “bơi phổ thông” chưa đạt kết quả như mong muốn.

 

Để kết quả thực hiện trong năm học 2014 – 2015 đạt kết quả cao, Ban tổ chức chương trình “Phổ cập bơi” cho học sinh lớp 3 đề nghị một số nội dung như sau:

 

1. Các trường tiểu học tham gia chương trình:

 

- Giao Thủ trưởng các đơn vị chủ động trong việc ký hợp đồng với đối tác có năng lực chuyên môn để tổ chức bơi đạt hiệu quả cao, phấn đấu kết quả cuối năm đạt trên 90% học sinh tham gia “phổ cập bơi”.

 

- Thủ trưởng các đơn vị cần thành lập Ban Tổ chức thực hiện chương trình để theo dõi, kiểm tra, liên lạc, đôn đốc các em trong suốt quá trình tham gia; đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn để thực hiện thực hiện chương trình.

 

- Ban giám hiệu các trường tiểu học cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh hiểu được mục đích - ý nghĩa của chương trình và công tác tổ chức thực hiện chương trình “Phổ cập bơi”.

 

- Năm hoc 2014 – 2015, tiếp tục thực hiện chương trình dành cho đối tượng là học sinh lớp 3 và học sinh lớp 4 (lớp 3 của năm học 2013 - 2014) mà chưa đạt chuẩn bơi phổ thông.

 

- Các đơn vị cần có kế hoạch cụ thể, trong đó có phương án bảo đảm tuyệt  đối an toàn cho học sinh khi bơi.

 

- Nắm chính xác số lượng học sinh tham gia học bơi từng buổi để đảm bảo công tác quản lý và nắm tình hình học bơi của các em.

 

- Sắp xếp thời khóa biểu khoa học tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh. Chủ động trong việc sắp xếp thời gian phù hợp để tổ chức học bơi cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu phối hợp chặt chẽ hơn với huấn luyện viên trong việc đưa đón, giám sát học sinh học bơi và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh trong suốt quá trình học bơi tại hồ.

 

- Các trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở học sinh mang đồ bơi theo đúng thời khóa biểu giúp các em có cơ hội luyện tập bơi đều đặn, thường xuyên góp phần hoàn thành mục tiêu của chương trình.

 

 2. Trung tâm Thể dục Thể thao:

 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo, nắm bắt tình hình thực hiện chương trình “Phổ cập bơi” của các trường trên địa bàn quận, tham mưu về chuyên môn giúp Phòng Giáo dục và Đào tạo có những định hướng, điều chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại và đề ra các giải pháp hiệu quả cho các trường.

 

- Thống kê và cập nhật kịp thời, chính xác số lượng học sinh đạt yêu cầu, chưa đạt yêu cầu qua mỗi lần kiểm tra cấp giấy chứng nhận.

 

- Có kế hoạch kiểm tra bơi và cấp giấy chứng nhận, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các trường về thời gian, cách tổ chức, tiến hành kiểm tra để thủ trưởng các đơn vị chủ động trong việc sắp xếp việc đưa đón và bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình kiểm tra.

 

- Cấp chứng nhận bơi sớm nhất sau khi kiểm tra để kịp thời động viên, khuyến khích các em học sinh tham gia chương trình.

 

>>> Xem chi tiết báo cáo Tại đây

Minh Cường
1 2 3 4 Tiếp