Sologan

Triển khai mô hình thí điểm dạy bơi cho học sinh

17/09/2014, 08:34:03 AM Triển khai mô hình thí điểm dạy bơi cho học sinh

Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các Sở GD&ĐT triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi cho học sinh, chú trọng khối tiểu học

Các Sở GD&ĐT đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh; Triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi cho học sinh, chú trọng khối tiểu học. Đây là nội dung trong hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2013-2014.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm đầu tư và huy động xã hội hóa xây dựng các bể bơi phù hợp cho học sinh, sinh viên; Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tổ chức các khóa tập huấn dạy bơi, cứu đuối cho đội ngũ giáo viên thể dục; Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục tổ chức, quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi chính khóa, ngoại khóa trong năm học và dịp hè.

Cùng với đó, tiếp tục tham gia, tăng cường tổ chức bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học; Duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thao trong nhà trường và cơ sở giáo dục; Tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao tại khu vực và toàn quốc.

Tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc tập luyện thể dục, thể thao (bể bơi, nhà tập đa năng, trang thiết bị...)./.
Theo M.Hà (VOV online)
1 2 3 4 Tiếp