Sologan

Thời lượng và học phí

Mỗi học sinh tiểu học được học không ít hơn 4 tiết học/tháng- Trong mỗi tiết học 45 phút, 20% thời lượng dùng để khởi động và trả lời các câu hỏi về kỹ năng an toàn trong môi trường sông nước, 80% thời lượng còn lại là thực hành qua phương pháp "Chơi mà Học"

 

- Học phí cho năm học 2015: 23.000đ cho học sinh miền Bắc và Bắc trung bộ, 20.000đ cho học sinh miền Nam và Nam trung bộ