Sologan

Yếu tố thành công

Yếu tố tiên quyết cho thành công của việc dạy bơi cho học sinh tiểu học là Bể bơi phổ cập và giáo trình dạy bơi hiện đại được thiết kế riêng cho lứa tuổi này; Quan trọng không kém là quy trình quản lý tiên tiến, an toàn tuyệt đối; vì vậy việc Phổ cập bơi ngay từ cấp tiểu học được ủng hộ tuyệt đối của các ban ngành liên quan và cha mẹ học sinh.