Sologan

Mục tiêu

Phổ cập kỹ năng tồn tại trong môi trường nước ngay năm học lớp 1, xóa bỏ tình trạng đuối nước từ cấp tiểu học- Phổ cập bơi lội cho học sinh tiểu học, cụ thể học sinh phải thành thạo hai kiểu bơi: ếch, trườn sấp sau khi kết thúc cấp học
- Nâng cao sức khỏe, thể hình cho học sinh tiểu học
- Phát hiện tài năng bơi lội trong học sinh cấp tiểu học