Sologan

Mục tiêu của Dự án

Dự án chia làm 3 hợp phần: Phổ cập 01, Phổ cập 02 và Phổ cập 03 nhằm đạt các mục tiêu sau đây:

Phổ cập 01:
Đưa ra giải pháp tối ưu để phổ cập bơi lội tới tất cả học sinh các trường mẫu giáo, tiểu học trên toàn quốc, nhằm chấm dứt tình trạng chết đuối ở trẻ em và nâng cao sức khỏe, thể hình của thiếu nhi Việt Nam.Phổ cập 02:
Phổ cập bơi lội tới tất cả học sinh các trường THCS và THPT trên toàn quốc, nhằm chấm dứt tình trạng chết đuối và nâng cao sức khỏe, thể hình của thế hệ trẻ. Đồng thời trang bị kỹ năng cứu đuối khi học sinh tốt nghiệp THPT.

Phổ cập 03: Đưa ra mạng lưới Bể bơi rộng khắp trên toàn quốc, với dịch vụ hoàn hảo để toàn bộ người dân có điều kiện luyện tập thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng sống.

Tóm lại, mục tiêu của dự án là cung cấp dịch vụ phổ cập bơi cho toàn bộ học sinh các cấp trong cả nước và dịch vụ bơi lội với giá rẻ nhất, thuận tiện nhất cho mọi người dân ở mọi lứa tuổi