Sologan

Nguyên nhân ra đời của Dự án

Là một tập hợp các Doanh nhân, người quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư. Công ty CP đầu tư Phát triển Tương lai được thành lập nhằm đưa các công nghệ mới, những mô hình quản lý mới… tham gia vào nền kinh tế Việt Nam.

Nhận thấy, tuy đã có chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa các hoạt động công ích nhằm thăng tiến chất lượng sống của toàn dân và nhận được sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Nhưng công tác phổ cập bơi trên toàn quốc vẫn chưa được triển khai hiệu quả vì còn nhiều vướng mắc trong các vấn đề: chuyển đổi hình thức sử dụng đất; tổ chức quản lý và vận hành bể bơi, thiếu giáo trình giảng dạy tiên tiến, thiếu đội ngũ huấn luyện viên đạt chuẩn, khó phân định trách nhiệm khi xảy ra tai nạn thương tích, thiếu kinh phí đầu tư ban đầu…

Công ty đã tập hợp công nghệ và mô hình tài chính để xây dựng Dự án PHỔ CẬP BƠI CHO HỌC SINH MẪU GIÁO TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT với mong muốn được góp công sức vào sự phát triển chung của xã hội.