Sologan

Nguyên nhân ra đời của Dự án

15/08/2014, 09:28:51 AM Nguyên nhân ra đời của Dự án

Dự án ra đời nhằm xóa hiện trạng mù bơi, giảm tình trạng chết đuối của trẻ em trên toàn quốc (hơn 6000 trẻ em/năm) đang gặp phải; đồng thời nhằm hiện thực hoá Chiến lược Phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt ngày 03/12/2010 tại Quyết định số 2198/QĐ-TTg.

+ Đưa ra giải pháp tối ưu để giải quyết triệt để những khó khăn mà chương trình phòng chống đuối nước và dạy bơi cho học sinh tiểu học, PTCS và PTTH của Bộ Giáo dục & Đào tạo nhằm xóa hiện trạng mù bơi, giảm tình trạng chết đuối của trẻ em trên toàn quốc (hơn 6000 trẻ em/năm) đang gặp phải.

+ Hiện thực hoá Chiến lược Phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt ngày 03/12/2010 tại Quyết định số 2198/QĐ-TTg với mục tiêu xây dựng và phát triển nền thể dục, thể thao nước nhà để nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tăng tuổi thọ của người Việt Nam theo tinh thần vì sự nghiệp dân cường, nước thịnh, hội nhập và phát triển.