Sologan

Quy trình ứng phó trong tình trạng khẩn cấp

Tình trạng khẩn cấp bao gồm các trường hợp sau: ô nhiễm nước, trộm cắp, tấn công, hỏa hoạn, đe dọa đánh bom, rò rỉ hóa chất, mất điện, tai nạn… phải ứng phó cụ thể như dưới đây

 

1. Ô nhiễm nước: cô lập nguồn gây ô nhiễm, tập trung toàn bộ học sinh, tắm tráng, nhỏ thuốc mũi, tai, mắt, tiến hành lọc rửa bể

2. Trộm cắp, tấn công, đe dọa khủng bố: Sơ tán toàn bộ học sinh tới nơi an toàn, tiến hành cấp cứu nếu có người bị thương, gọi cơ quan chức năng giải quyết.

3. Mất điện: Ngừng cung cấp dịch vụ, cắt cầu dao tổng, trao trả học sinh

4. Hỏa hoạn, rò rỉ hóa chất: Sơ tán toàn bộ học sinh, dùng dụng cụ để tối thiểu hóa thiệt hại, cô lập khu vực, cấp cứu người bị thương, gọi các cơ quan chức năng giải quyết

5. Tai nạn: Sơ tán toàn bộ học sinh, cứu người bị nạn theo đúng quy trình được phê duyệt, tiến hành sơ cứu cấp cứu theo đúng quy trình, đồng thời gọi cấp cứu gần nhất.