Sologan

Quy trình xử lý nước

Tự động định kỳ đo chất lượng nước mỗi 60’ và lưu dữ liệu
 - Lọc tuần hoàn, với quy trình tự động: Lọc cát dioxit -> Điều chỉnh PH -> Châm Clo -> Sục Ozon.
 - Tự động duy trì nhiệt độ nước luôn ≥ 280C.