Sologan

Đội ngũ Huấn luyện viên và Cứu hộ

1. Nguồn
- Từ Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam
- Từ các liên đoàn thể thao dưới nước địa phương
- Từ các trường thể thao trên toàn quốc

2. Đào tạo
- Có chứng chỉ sư phạm phù hợp
- Phải qua đào tạo để phù hợp với 3 chuẩn quản lý của Dự án