Sologan

Hệ thống quản lý an toàn bằng công nghệ thông tin từ xa ISO 9001 : 2007

Nhắc nhở tự động qua hệ thống máy tính trung tâm. Giám sát từ xa qua hệ thống camera giám sát. Lưu dữ liệu để quản trị trách nhiệm

1. Đặc điểm:
-  Quản lý thông tin: Cơ sở dữ liệu, tài liệu hệ thống, hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo…
-  Quản lý phần mềm: Bao gồm các phần mềm ứng dụng, quản lý kiểm soát, …
-  Quản lý phần cứng: Bao gồm hệ thống máy tính, thiết bị đo đạc kiểm soát nồng độ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng …
-  Quản lý dịch vụ: internet, điện, nước,…
2. Ưu điểm:

- Triệt tiêu rủi ro
- Đảm bảo cung cấp dịch vụ liên tục