Sologan

Hệ thống quản lý ISO 9001 : 2008

Đơn giản hóa công việc của nhân viên, nhân viên biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình nên chủ động thực hiện công việc. Quy trình gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng1. Đặc điểm:

- Quản lý chặt chẽ theo quy trình chi tiết cho từng nhân viên
- Quản lý chặt chẽ theo quy trình chi tiết cho từng công đoạn vận hành bể bơi

2. Ưu điểm:
- Hạn chế rủi ro
- Chất lượng dịch vụ ổn định
- Tăng sản lượng do kiểm soát được thời gian
- Giảm chi phí
- Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng
- Luôn cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng.
- Mọi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong công ty, biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình nên chủ động thực hiện công việc.