Sologan

Giáo trình Phổ cập bơi cho học sinh PTCS và PTTH

Khi đã qua tuổi thiếu nhi, học sinh thích được thử thách hơn và cũng bắt đầu ý thức được bản thân trong cộng đồng. 6 học phần của giáo trình bắt đầu đưa ra các bài bài tập nặng, bền tăng dần để các em tăng cường thể lực, thể trạng.
VI. Học phần 6- Cho học sinh lớp 6 - Bơi cao cấp Đồng 

- Thời lượng: 70-75 tiết, mỗi mục nhỏ 8 tiết
- Mục tiêu cần đạt

6.1. Bơi 200 mét trong vòng 6 phút xử dụng các kiểu bơi cơ bản
6.2. Bơi được 50 mét trong vòng 70 giây
6.3. Bơi được 6 lần độ rộng bể, quay đầu xuôi và ngược chuẩn tại thành bể
6.4. Bơi ếch 3 lần độ rộng bể, quay đầu (chống 2 tay vào thành bể) và kết thúc chuẩn.
6.5. Bơi bướm 3 lần độ rộng bể, quay đầu (chống 2 tay vào thành bể) và kết thúc chuẩn
6.6. Bơi hỗn hợp 4x3 lần độ rộng bể.
6.7. Lộn xuôi và ngược trong nước
6.8. Bơi kiểu cá heo 30m, 15m xử dụng phần thân và 15m xử dụng chân. Đứng nước kiểu đạp chân hình trứng 1 phút
6.9. Bơi 25 mét sải giữ đầu trên mặt nước đồng thời kiểm soát một quả bóng bằng cách giữ bóng ngay trước đầu hoặc vừa bơi vừa chuyền cho bạn, bơi 10 mét bơi ếch và 10 mét ngửa
Học sinh được khen thưởng cho khoảng cách 200 mét

VII. Học phần 7 - Cho học sinh lớp 7 - Bơi cao cấp Bạc

 

 
- Thời lượng: 70-75 tiết, mỗi mục nhỏ 8 tiết
- Mục tiêu cần đạt

7.1. Bơi 400 mét trong vòng 10 phút, với 1 kiểu bơi cơ bản
7.2. Bơi 100 mét cơ bản trong 2 phút
7.3. Bơi 4x50 mét hỗn hợp
7.4. Thực hiện được động tác nhảy ngược (180o) xuống bể (quay lưng vào bể), tiếp nước sấp. Thực hiện được động tác nhảy xuôi (180o)xuống bể (quay mặt vào bể), tiếp nước ngửa
7.5. Bơi kiểu cá heo 30m, 15m xử dụng phần thân, giữ đầu trên mặt nước 5 giây và bơi quay về 15m xử dụng chân
7.6. Đứng nước kiểu đạp chân hình trứng 90 giây (45 giây mỗi chiều)
7.7. Đứng nước, bắt một quả bóng, bơi 25 mét sải giữ đầu trên mặt nước thay đổi hướng ba lần sau đó chuyền bóng cho người khác, bơi 10 mét bơi sải sấp, thay đổi hướng và bơi ngửa 10 mét, thay đổi hướng và bơi ếch 10 mét
7.8. Bơi 10 mét dưới mặt nước tới vị trí lấy đà, đạp và lướt.
7.9. Bơi ngửa10 mét dưới mặt nước tới vị trí lấy đà, đạp và lướt

VIII. Học phần 8 - Cho học sinh lớp 8 - Bơi cao cấp Vàng

 
- Thời lượng: 70-75 tiết,  mỗi mục nhỏ 8 tiết
- Mục tiêu cần đạt

8.1. Bơi 400 mét trong vòng 8 phút bằng 1 kiểu bơi cơ bản
8.2. Bơi 100 mét trong 90 giây
8.3. Bơi 4x50 mét hỗn hợp trong 5 phút
8.4. Thực hiện được động tác nhảy ngược (360o) xuống bể (quay lưng vào bể), tiếp nước ngửa
8.5. Thực hiện được động tác nhảy xuôi (360o)xuống bể (quay mặt vào bể), tiếp nước sấp
8.6. Bơi kiểu cá heo 50m, 25m xử dụng phần thân, giữ đầu trên mặt nước 10 giây và bơi quay về 25m xử dụng chân. Đứng nước kiểu đạp chân hình trứng 120 giây ( 30 giây x 4 lần đảo chiều)
8.7. Đứng nước, bắt một quả bóng, xoay 360o, bơi 50 mét bơi sải giữ đầu trên mặt nước và nhận được bóng trên bốn lần trong khi bơi, bơi 5 mét bơi ếch, lặn xuống dưới mặt nước, bơi tiếp 5 mét ếch dưới nước. Nổi lên và bơi sải sấp 10 mét, thay đổi hướng, bơi kiểu chèo thuyền 10 mét, thay đổi hướng, bơi ngửa kiểu chèo thuyền 10 mét, lặn chân cá heo chạm đáy bể rồi bơi ếch 5 mét dưới nước, nổi lên và bơi ếch 5 mét.
8.8. Bơi 15 mét dưới mặt nước tới vị trí lấy đà, đạp và lướt
8.9. Bơi ngửa10 mét dưới mặt nước tới vị trí lấy đà, đạp và lướt
Bơi cao cấp ba cấp độ, đồng, bạc và vàng, học sinh nhận một huy hiệu và chứng chỉ sau khi hoàn thành. 3 học phần này phát triển kỹ thuật bơi, tốc độ, sức chịu đựng, kỹ năng chơi bóng nước và đồng bộ các kỹ năng bơi lội.

IX. Học phần 9 - Cho học sinh lớp 9 - Cứu hộ Đồng

 

 
- Thời lượng: 70-75 tiết, mỗi mục nhỏ 8 tiết
- Mục tiêu cần đạt

9.1. Để tập luyện cứu hộ, mặc áo thun và quần short, bơi 100 mét sấp, thu áo phao và ra tín hiệu yêu cầu trợ giúp trong 1 phút, sau đó bơi 50 mét tay cầm áo phao và leo ra không cần trợ giúp
9.2. Đứng nước 3 phút trong khi mặc áo thun và quần short
9.3. Thả nổi trong một tư thế trong vòng 1 phút khi mặc áo thun và quần short
9.4. Bơi kiểu chân cá heo vẫn mặc áo thun và quần short và bơi tiếp 5 mét dưới nước
9.5. Bơi kiểu thân cá heo vẫn mặc áo thun và quần short và bơi tiếp 5 mét dưới nước
9.6. Bơi nghiêng 15 mét. Mô phỏng các hành động trong nước của một người bơi kém
9.7. Thực hiện một cuộc cứu hộ xử dụng một sự dụng cụ trợ giúp phù hợp
9.8. Thực hiện một cuộc cứu hộ bằng cách ném dụng cụ cứu hộ thích hợp hơn 8 mét
9.9. Giải thích ba quy tắc an toàn tại bể bơi

X. Học phần 10- Cho học sinh lớp 10 - Mức cứu hộ Bạc

 

 
- Thời lượng: 70-75 tiết, mỗi mục nhỏ 8 tiết
- Mục tiêu cần đạt

10.1. Thực hiện một cuộc cứu hộ như sau: mặc áo phông và quần short bơi 200 mét về phía trước, đứng nước trong 3 phút, thu áo phao và ra tín hiệu vùng xảy ra tai nạn trong 2 phút, sau đó bơi 100 mét tay cầm áo phao và leo ra không cần trợ giúp
10.2. Đứng nước trong 2 phút mà vẫn mặc áo thun, áo dài tay hoặc áo thun dài tay và quần short
10.3. Nổi trong một tư thế trong một phút vẫn mặc áo thun, áo dài tay hoặc áo sơ mi, áo ngắn và quần short
10.4. Bơi kiểu cá heo phần thân, sau đó phần chân mà vẫn mặc áo thun, áo dài tay hoặc áo sơ mi trong nước sâu.
10.5. Bơi 10 mét bơi ngửa tiết kiệm sức và bơi nghiêng 20 mét
10.6. Mô phỏng các hành động trong nước của một người bị thương ở đầu và sau đó là người bị thương chấn thương cánh tay
10.7. Thực hiện cứu hộ ném xa hơn 8 mét một sợi dây cứu hộ
10.8. Bơi 5 mét cứu người bị thương bằng cách xử dụng dụng cụ nổi thích hợp
10.9. Giải thích khi nào và tại sao tín hiệu Yêu cầu trợ giúp và Vùng tai nạn sẽ được xử dụng
Học sinh được trao giải thưởng khi đạt khoảng cách 200 mét.

XI. Học phần 11- Cho học sinh lớp 11 - Cứu hộ Vàng

 

 
- Thời lượng: 70-75 tiết, mỗi mục nhỏ 8 tiết
- Mục tiêu cần đạt

11.1. Bơi 200 mét mặc áo thun, áo dài tay hoặc áo sơ mi và quần dài, đứng nước trong 2 phút vẫy một cánh tay để thu hút sự chú ý và 2 phút không vẫy. Thu viện trợ nổi ở vị trí Trợ giúp trong 1 phút và Vùng tai nạn trong 2 phút sau đó bơi 200 mét và leo ra mà không cần trợ giúp
11.2. Thực hiện lặn kiểu chân cá heo dưới mặt nước xa 5 mét mà vẫn mặc áo thun, áo dài tay hoặc áo len và quần dài. Thực hiện lặn kiểu thân cá heo dưới mặt nước xa 5 mét mà vẫn mặc áo thun, áo dài tay hoặc áo len và quần dài.
11.3. Cởi bỏ áo thun, áo dài tay và áo len và quần dài trong khi đang ở dưới nước sâu
11.4. Bơi 25 mét bơi ngửa tiết kiệm sức
11.5. Bơi 25 mét bơi nghiêng phải và 25 mét bơi nghiêng trái
11.6. Mô phỏng một người bơi kém và sắp đuối nước
11.7. Giải cứu người bơi yếu ở cách 10 mét có xử dụng viện trợ nổi. Giữ một khoảng cách an toàn vứt phao giúp họ và bơi cùng với họ 10 mét tới thành bể, hỗ trợ họ ra ngoài bể bơi
11.8. Giải cứu người bơi yếu ở cách 15 mét có xử dụng viện trợ nổi. Đẩy phao về phía họ để giúp họ nắm bắt nó, kéo người đó trở lại 15 mét tới thành bể, hỗ trợ họ ra ngoài bể bơi
11.9. Giải thích ba phương pháp bạn có thể xử dụng để giúp đỡ nếu bạn phát hiện ra ai đó đang gặp khó khăn trong nước
Các kỹ năng an toàn nước bao gồm ba cấp độ: đồng, bạc và vàng, với phù hiệu và giấy chứng nhận. Loạt bài này phát triển khả năng tồn tại và kỹ năng cứu hộ.

XII. Cấp độ 12 - Cho học sinh lớp 12 - Siêu cấp Bạch kim

 

 

- Thời lượng: 70-75 tiết, mỗi mục nhỏ 8 tiết
- Mục tiêu cần đạt

12.1. Bơi 400 mét mặc áo thun, áo dài tay, áo ngắn, quần short, đứng nước trong 3 phút vẫy một cánh tay để thu hút sự chú ý và 2 phút bình thường, lấy viện trợ nổi và ra tín hiệu trợ giúp trong 3 phút sau đó bơi 200 mét với trong vòng 5 phút và leo ra không cần trợ giúp.

12.2. Thực hiện lặn kiểu chân cá heo dưới mặt nước xa 10 mét mà vẫn mặc áo thun, áo dài tay hoặc áo len và quần dài. Thực hiện lặn kiểu thân cá heo dưới mặt nước xa 10 mét mà vẫn mặc áo thun, áo dài tay hoặc áo len và quần dài.
12.3. Bơi 100 mét trong 75 giây
12.4. Bơi 4x50 mét hỗn hợp cá nhân trong 4 phút
12.5. Bơi 25 mét đạp chân kiểu trứng
12.6. Giải cứu một người mặt úp xuống và không cử động ở khoảng cách 15 mét có xử dụng viện trợ nổi, mang đến vùng nước nông và phát hiện nạn nhân đang thở, gọi hỗ trợ và mang nạn đặt nạn nhân ở tư thế hồi phục và giải thích bạn sẽ làm gì tiếp theo
12.7. Cứu hộ và ổn định một nạn nhân bị nghi ngờ bị chấn thương đốt sống cổ đang úp mặt xuống trong nước cạn bằng cách xử dụng một dụng cụ trợ giúp hoặc một trợ lý.
12.8. Đạp nước trong khi chuyền và nhận một quả bóng với một đối tác hoặc nhóm, giữ bóng trên mặt nước liên tục trong 3 phút.
12.9. Hợp tác với hai người khác thực hiện một động tác lặn an toàn, bơi 5 mét bơi ếch ngầm dưới nước, nổi lên bằng cách quay ngược người trở lại, xoay 360 độ và giữ trong 10 giây thực hiện gấp đầu gối, đưa chân lên khỏi nước trong 5 giây, gập đầu gối trở, phóng người 5 mét. Giải thích bốn liên kết trong chuỗi sống còn trong những hướng dẫn cơ bản để hỗ trợ cuộc sống