Sologan

Hai yếu tố nhỏ để MỖI TRƯỜNG CÓ MỘT HỒ BƠI

Các Trường, cụm Trường chỉ cần có nhu cầu sử dụng và có quỹ đất, nguồn điện, nước phù hợp là đủ điều kiện tham gia Dự án.

- Các Trường không mất chi phí đầu tư Cụm bể

- Các Trường không mất chi phí và nhân lực quản lý, vận hành bể

- Các Trường không mất nhân lực và chi phí giảng dạy


Công ty CP Đầu tư Phát triển Tương Lai cam kết

- Đầu tư toàn bộ chi phí chuẩn bị mặt bằng

- Đầu tư và xây lắp toàn bộ bể bơi;

- Quản lý và vận hành bể bơi Phổ cập đáp ứng được các yêu cầu hiện hành và áp dụng song song ba hệ thống quản lý: ISO 9001-2008, ISO 27001 và ISO 31000-2009;

- Tổ chức Phổ cập bơi theo giáo trình hoặc khóa học

- Chi trả toàn bộ chi phí vận hành, giảng dạy, bảo dưỡng và thay thế.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù theo pháp luật về tai nạn xảy ra đối với học sinh học bơi nếu quản lý, vận hành bể sai quy trình;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định hiện hành.

 - Chỉ nhận phí thu được khi bể bơi cung cấp dịch vụ