Sologan
Hệ thống quản lý ISO 9001 : 2008 Hệ thống quản lý ISO 9001 : 2008

Mọi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong công ty, biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc. Nhân viên được đào tạo huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng


Hệ thống quản lý ISO 9001 : 2007 Hệ thống quản lý ISO 9001 : 2007

Hệ thống quản lý ISO 9001 : 2007 gồm cơ sở dữ liệu, tài liệu hệ thống, hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo… Quản lý các phần mềm ứng dụng, quản lý kiểm soát, các công cụ phát triển…Quản lý phần cứng gồm hệ thống máy tính, thiết bị đo đạc kiểm soát nồng độ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng


Quy trình nhận và trả học sinh Quy trình nhận và trả học sinh

Đón học sinh ở cửa chính vào khu bể, hướng dẫn viên nam và nữ tiếp nhận học sinh nam và nữ tương ứng. Dẫn học sinh vào phòng thay đồ tương ứng, đảm bảo mỗi học sinh để đồ thay ra trong một ngăn riêng biệt. Khóa cửa chính vào khu bể.


Quy trình xử lý nước Quy trình xử lý nước

Hệ thống đo chất lượng nước tự động và hoàn toàn. Định kỳ đo chất lượng nước mỗi 60’ và lưu dữ liệu


 
Quy trình ứng phó trong tình trạng khẩn cấp