Sologan
Hình thức triển khai Hình thức triển khai

Các trường nhận đầu tư hoàn toàn không chịu bất kỳ chi phí nào cho việc đầu tư và vận hành dự án (Chi phí con người, điện, nước, hóa chất....)


Hồ bơi tiêu chuẩn cho trường mầm non Hồ bơi tiêu chuẩn cho trường mầm non

Mỗi bể có hai phòng công năng nam và nữ riêng biệt, khép kín theo quy trình một chiều: thay đồ, gửi đồ, tắm tráng chủ động, tắm tráng cưỡng bức. Tổng diện tích phòng công năng của bể là 50m2.


Hồ bơi tiêu chuẩn cho trường tiểu học Hồ bơi tiêu chuẩn cho trường tiểu học

Mỗi bể có hai phòng công năng nam và nữ riêng biệt, khép kín theo quy trình một chiều: thay đồ, gửi đồ, tắm tráng chủ động, tắm tráng cưỡng bức. Tổng diện tích phòng công năng của bể là 50m2.


Hồ bơi cho trường PTCS và PTTH Hồ bơi cho trường PTCS và PTTH

Mỗi bể có hai phòng công năng nam và nữ riêng biệt, khép kín theo quy trình một chiều: thay đồ, gửi đồ, tắm tráng chủ động, tắm tráng cưỡng bức. Tổng diện tích phòng công năng của bể là 208m2.