Sologan

Yếu tố thành công

Yếu tố thành công của việc dạy bơi cho học sinh mầm non là: Bể bơi và giáo trình dạy bơi được thiết kế riêng cho lưa tuổi này; quy trình quản lý hiện đại, an toàn tuyệt đối; sự ủng hộ của các ban ngành liên quan; quan trọng nhất là cha mẹ học sinh đã ý thức được lợi ích của dạy bơi cho lứa tuổi này và ủng hộ hoàn toàn.


- Sự ủng hộ của các ban ngành liên quan (
Các đơn vị phối hợp thực hiện)


- Mỗi trường mẫu giáo có 1 hồ bơi phổ cập (
Hồ bơi thiết kế lý tưởng cho trường mầm non)


- Giáo trình cho cấp học mầm non (
Giáo trình dạy bơi tiên tiến dành cho cấp học mầm non)


- Quy trình quản lý tiên tiến (
Quy trình quản lý tuyệt đối an toàn)