Sologan

Yếu tố thành công

15/08/2014, 09:32:05 AM Yếu tố thành công

Yếu tố thành công của dự án là sự ủng hộ của các ban ngành liên quan, các nhà tài trợ; các trường đại học, huấn luyện viên...

- Sự ủng hộ của các ban ngành liên quan (các đơn vị phối hợp thực hiện) là yếu tố thành công của dự án


- Mỗi trường mẫu giáo có 1 hồ bơi phổ cập (
hồ bơi dành cho trường mầm non)


- Giáo trình cho cấp học mầm non (
giáo trình dành cho cấp học mầm non)


- Quy trình quản lý tiên tiến (
quy trình)