Sologan

Mục tiêu

Tập cho trẻ mầm non làm quen với nước để tăng cường sức khỏe và làm tiền đề cho Phổ cập bơi lội tới tất cả học sinh tiểu học trên toàn quốc


Tập cho trẻ độ tuổi mẫu giáo (từ 6 tháng tuổi trở lên) làm quen với nước để làm tiền đề cho Phổ cập bơi lội tới tất cả học sinh tiểu học trên toàn quốc, nhằm chấm dứt tình trạng chết đuối ở trẻ em và nâng cao sức khỏe, thể hình của thế hệ trẻ.