Sologan
Mục tiêu Mục tiêu

Phổ cập bơi lội, cụ thể học sinh phải thành thạo ba kiểu bơi: ếch, trườn sấp, bướm sau khi kết thúc cấp học


Yếu tố thành công Yếu tố thành công

Yếu tố thành công của dự án là sự ủng hộ của các ban ngành liên quan, các nhà tài trợ; các trường đại học, huấn luyện viên


Thời lượng và học phí Thời lượng và học phí

Mỗi học sinh được xuống bể không ít hơn 8 tiết học/tháng