Sologan
Yếu tố thành công Yếu tố thành công

Yếu tố thành công của dự án là sự ủng hộ của các ban ngành liên quan, các nhà tài trợ; các trường đại học, huấn luyện viên...


Mục tiêu Mục tiêu

Phổ cập kỹ năng tồn tại trong môi trường nước ngay năm học lớp 1, xóa bỏ tình trạng đuối nước từ cấp tiểu học


Thời lượng và học phí Thời lượng và học phí

Mỗi học sinh được xuống bể không ít hơn 4 tiết học/tháng