Sologan
Mục tiêu Mục tiêu

Tập cho trẻ làm quen với nước để làm tiền đề cho Phổ cập bơi lội tới tất cả học sinh tiểu học trên toàn quốc.


Yếu tố thành công Yếu tố thành công

Yếu tố thành công của dự án là sự ủng hộ của các ban ngành liên quan, các nhà tài trợ; các trường đại học, huấn luyện viên...


Thời lượng và học phí Thời lượng và học phí

Mỗi học sinh được xuống bể không ít hơn 4 tiết học/tháng