Sologan

Về chúng tôi

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tương Lai

Tên Tiếng Anh: Future Grow Investtment Joint Stock Company

Tên viết tắt: NEXTUP

Sứ mệnh: Phổ cập bơi lội tới tất cả học sinh các cấp mẫu giáo, tiểu học THCS và THPT trên toàn quốc, nhằm chấm dứt tình trạng chết đuối ở trẻ em đồng thời nâng cao sức khỏe, thể hình, tìm kiếm tài năng thể thao và trang bị kỹ năng cứu đuối cho thế hệ trẻ. Cung cấp dịch vụ bơi lội với tiêu chí "Toàn dân có thể tiếp cận được" nhằm nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.