Sologan
Nguyên nhân ra đời của Dự án Nguyên nhân ra đời của Dự án

Dự án ra đời nhằm xóa hiện trạng mù bơi, giảm tình trạng chết đuối của trẻ em trên toàn quốc (hơn 6000 trẻ em/năm) đang gặp phải; đồng thời nhằm hiện thực hoá Chiến lược Phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt ngày 03/12/2010 tại Quyết định số 2198/QĐ-TTg.


Yếu tố thành công của Dự án Yếu tố thành công của Dự án

Bể bơi Phổ cập với Quy trình quản lý hiện đại và có sự hỗ trợ toàn diện của các ban ngành liên quan; đồng thời sự ủng hộ hoàn toàn của toàn thể quần chúng nhân dân đối với các lợi ích của Dự án mang lại.


Mục tiêu của Dự án Mục tiêu của Dự án

Dự án chia làm 3 hợp phần: Phổ cập 01, Phổ cập 02 và Phổ cập 03 nhằm đạt các mục tiêu sau đây: